Su movimentu de is Sardinas in Sardigna, oe in Casteddu

Su movimentu de is Sardinas in Sardigna, oe in Casteddu

Sa die de sa manifestatzione de is Sardinas in Casteddu est arribada. Custu sero a is 19 s’ant a atopare in pratza Garibaldi, posca at a tocare a Tàtari. Su 30 de onniasantu ddoe est ist istada in sa Maddalena su primu atòbiu de s’istoria.